Skip to main content

LABORATORY FOR MEDICAL AND MOLECULAR ONCOLOGY

LMMO group

The Laboratory for Medical and Molecular Oncology

As part of the Oncology Research Center, the Laboratory for Medical & Molecular Oncology (LMMO) at the VUB Faculty of Medicine engages in several major research initiatives: to study pancreatic cancer biology (Prof. Dr. Ilse Rooman), to study cancer immunotherapy including autologous dendritic cell therapies (Prof. Dr. Bart Neyns) and to advance targeted therapies for cancer in genomically defined patients (personalized medicine, Prof. Emeritus Dr. Jacques De Grève).

Het Laboratorium voor Medische en Moleculaire Oncologie

Het Laboratorium voor Medische en Moleculaire Oncologie (LMMO) bevindt zich op de faculteit Geneeskunde en Farmacie van de Vrije Universiteit Brussel, campus Jette. Prof. Dr. Ilse Rooman is het diensthoofd van LMMO. LMMO omvat 3 onderzoeksteams die actief zijn in verschillende onderzoeksdomeinen: i) de studie van de biologie van pancreaskanker (team Prof. Dr. Ilse Rooman), ii) de studie van kanker immunotherapie inclusief autologe dendritische celtherapie (team Prof. Dr. Bart Neyns), en iii) onderzoek naar en ontwikkeling van doelgerichte therapieën voor kanker in genomisch-gedefinieerde patiënten (gepersonaliseerde geneeskunde, Prof. Emeritus Dr. Jacques De Grève). LMMO maakt deel uit van de onderzoekscluster Oncology Research Center waarin fundamentele, translationele en klinische onderzoekers van VUB en UZ Brussel nauw samenwerken.

 

Breakthrough in pancreatic cancer research (10/08/2021)

Doorbraak in onderzoek naar pancreaskanker (10/08/2021)

 

Vacancy Education & Research Technician

 

ImpACT Programme for Postdoctoral Researchers

 

Your gift helps us to make progress !

Account: BE51 0013 6779 3562 - BIC GEBABEBB (mention GIFTFD18)

 

Uw gift helpt ons onderzoek vooruit !

Rekeningnummer: BE51 0013 6779 3562 - BIC GEBABEBB (vermelding GIFTFD18)

 

Last update: September 26, 2022